A Bivaly

 

BIVALY (ÖKÖR)

Bivaly és a többi jegy.

Melyik évben születtél? ( 1901, 1913, 1925, 1937; 1949, 1961, 1973, 1985, 1997)

 

A Bivaly meglehetősen gyakorlatias, két lábbal áll a földön, s csak készít tervet, azt próbálja megvalósítani, amit reálisnak elérhetőnek tart. Tevékeny, egész életében arra törekszik, hogy valami maradandót alkosson. Ritkán ragadtatja el magát, nem esik túlzásokba. Igen kitartó, ha valamit elhatároz, tűzön-vízen át megvalósítja.

A Bivaly nyugodt, kiegyensúlyozott, és erre is törekszik. Családszerető, s partnerkapcsolatában - még tudat alatt is - a nyugodt, kiegyenlítő társat keresi, olyat, aki általában mindenre igent mond. Társától megköveteli a hűséget, az odaadást. A Bivaly-férfi nagyvonalú társával, kényezteti, de nem tűri el tőle az ellentmondást. De még ezek a keménynek mutatkozó férfiak is igen sérülékenyek a szerelemben. Ráadásul féltékenyek is. A Bivaly-nő kifelé a legjobb feleség és anya. De állandóan vágyakozik valami más után: például egy másik kapcsolat után. Az egyhangúság beteggé teszi, de változtatni nemigen mer, és elvágyódását nem mutatja ki kapcsolatában.

A Bivaly-típus meglehetősen merev, hagyománytisztelő. Az újat gyanakodva fogadj és, kezdetben elutasítja. Igen jó barátok, megbízhatóak, pontosak. Ugyan-akkor gyakran önzők, vaskalaposak, szemellenzősök és kissé unalmasak. Mégis, aki kapcsolatba kerül velük, elsősorban nem ezeket a tulajdonságait veszi észre; nyugalmuk, megbízhatóságuk rokonszenvet és szeretetet ébreszt.


Érc Bivaly: (1901 és 1961)

Könnyedén éri el sikereit, munkájában épp úgy, mint társaságban. Rendszerint hamar a társaság középpontjába kerül és ott is marad. Könnyen nemet mond még tanárainak, főnökeinek is. Általában takarékos, de néha megszalad vele a ló, és ilyenkor kissé túlköltekezi magát. Szellemes, és társaságban közlékeny, de sose indiszkrét és soha nem fecsegi ki a rá bízott bizalmas információkat. A szerelemben célratörő, néha agresszív. Utál körülményeskedni, és nehéz lerázni. Nagy ínyenc, kedvencei a nehéz húsfélék, vagy az édesség.


Víz Bivaly (1913, és 1973)

Merész, nem fél a kudarcoktól, igaz később megbánja és haragszik magára az esetleges rossz megoldások végett. Energiáival jól gazdálkodik, elosztja és ezért hosszú távon is képes normális teljesítményt nyújtani. Nem szégyenlős, vagy prűd, de nem is exhibicionista. Egészséges kritikával hisz az igazságszolgáltatásban és a végrehajtó hatalomban. Nagyon tapintatos, kissé hajlik az aszkétizmus felé, de Buddha nem engedi, hogy aszkétává váljon. Elutasítja a szélsőségeket, mindig a középutat választja.


Fa Bivaly (1925, és 1985)

Ez a jegy szülöttje a nemének megfelelően az egyik legférfiasabb/nőiesebb jegyek egyike. Nagyon kitartó, de csak diszkréten, tapintatosan és soha se tolakodóan. Szeret ajándékozni, finoman, tapintatosan mindig vigyáz arra, hogy ajándéka tényleg örömet szerezzen. Gyorsan és célratörően intézi ügyeit, néha kicsit flegmának tűnik, de nem az. Lojális, együtt érző, még a hatalommal szemben is. A táplálkozásban inkább a mennyiségre, mint a minőségre figyel, amin jó lenne, ha változtatna. Az egyik legizgalmasabb legjobb partner a szerelemben, mert tapintatosan, de határozottan vezeti partnerét a meglepő, kellemes új dolgokba, még idősebb korában is.


Tűz Bivaly (1937, és 1997)

Ez a jegy alatt született Bivaly a legmagányosabb a Bivalyok között. Remekül érvényesül az egyéni munkák, tevékenységek között itt érzi igazán otthon magát. Odaadó, hűséges, kötelességtudó, de nem egy önfeláldozó típus. A tavaszt és a nyarat szereti igazán, mert kertészkedésben, kereskedelemben érzi igazán jól magát. Sokszor tériszonya van, de ezt általában sikeresen leplezi. Csodákra képes az otthonteremtés terén, a nő Bivaly remek anya és kiváló feleség, ha az otthon nyugalma biztosítva van.


Föld Bivaly (1949, és 2009)

Szerény, barátságos típus, soha nem henceg, a fennhéjázást még hírből se ismeri. Nem zárkózott, inkább közvetlen, de lelki életéről, gondjairól, bajairól, ritkán és keveset beszél. Társaságban könnyen ébreszt bizalmat, sőt hamar jelentős tekintélyre is szert tesz. Általában hamar ő lesz a társaság lelki „szemetes ládája” mert bizalmat tud kelteni maga iránt és érzik a benne levő erőt a többiek. Ne titkolja remek, szellemes humorát, jobban teszi, ha él az ebből adódó lehetőségekkel. Ambícióit erősítse és remek vezetővé válhat.


Vissza az elejére.

Bivaly és a többi jegy:

Bivaly-bivaly: Hála az azonos érdekeknek, megbízható kapcsolat alakul ki közöttük. Ez elsősorban azon alapul, hogy mindketten a valóság talaján állnak. Nagy szenvedélyek nem jellemzők kapcsolatukra, de nem is csapják be egymást. Egyáltalán: hosszú távra megalapozott társulás az övéké, kitart nehéz időben is.

Bivaly-patkány: A Bivalynak nem mindig sikerül a Patkány fürgeségével lépést tartani, de varázsának nehezen áll ellen. A Bivaly-férfi és a Patkány-nő között jó, harmonikus kapcsolat alakulhat ki, amelyben mindketten boldogok. Ugyanakkor ez a kapcsolat sem mentes az ellentétektől, mégis talán éppen ezért hosszú, tartós összefonódás jósolható számukra.

Bivaly-tigris: Nem a legjobb kapcsolat. Egyszerre gyűlölik és szeretik egymást. A szenvedélyes szerelem sincs kizárva, de vigyázat, ez nem egy életre szóló érzelem. A Bivaly és a Tigris temperamentuma túlságosan eltérő ahhoz, hogy hosszabb ideig harmonikus házasságban éljenek. A konzervatív Bivaly soha nem fogja megérteni a Tigris-no hirtelenségét, spontaneitását. S ha sikerülne is a Tigrisnek természetét szerelemből elfojtania, kapcsolatuk akkor sem lesz zavartalan, mert a Bivaly nehezen viseli el, hogy a másik fél az erősebb.

Bivaly-nyúl: Harmonikus lehet az együttélésük. Mindkét fé1 megbízható, meggondolt, higgadt. Fontos számukra az otthon és a család, összeköti őket a gyermekek iránti szeretet. Ebben a kapcsolatban a Bivalyé a vezető szerep (akár férfi, akár nő), de a békeszerető Nyúl számára nem nehéz feladat engedelmeskedni: szívesen megteszi a családi béke kedvéért.

Bivaly-sárkány: Akár a tűz és a víz, egy össze nem illő kapcsolat. A Sárkány tele van életkedvvel, dinamizmussal, tervekkel, a Bivaly pedig két lábbal a valóság talaján, nem kíván ilyenfajta életformát jóllehet olykor, csodálja a Sárkányt bátorságáért. Lehet köztük rövid és érzelemdús viszony, de hosszú távra semmiképp sem ajánlható a Bivaly és a Sárkány kapcsolódása.

Bivaly-kígyó: Kettőjük között viszont akár életre szóló érzelem is kialakulhat - ha engedik egymást élni, ha megpróbálják úgy rendezni az életüket, hogy egyenrangú szerepet játszhassanak. De vigyázat: a Kígyó hajlamos a félrelépésekre, a kalandokra, s a Bivaly féltékenysége (okkal vagy ok nélkül) szétzúzhatja a harmóniát közöttük. Ha a Kígyó meg akarja tartani a Bivalyt, ügyeljen rá, hogy őszinte és hűséges maradjon társához, mert az egyetlen bűnét sem fogja megbocsátani.

Bivaly-ló: Nagyon bonyolult együttes. Bár a Bivalyt mágnesként vonzza az életvidám és eleven, érzéki Ló, annak állandó nyugtalansága mégis idegesíti. A kezdeti vonzódás így egy idő után átcsaphat gyűlöletbe. A kapcsolat csak akkor lehet közöttük tartósan zavartalan, ha a Ló visszafogja zabolátlan természetét. Ebben az esetben a Bivaly olyan partnerra talál, akire, egy életre építhet.

Bivaly-kecske: Ismét olyanok kerülnek kapcsolatba, akiknek tartós jó viszonya elég nehezen képzelheto el. A Kecske, álmodozó, telve művészi ambíciókkal, tervekkel. S időről időre meggondolatlan, gyors lépésekre szánja rá magát. A Bivaly nem érti meg a Kecske művészi hajlamait sem, s nem érti annak idealizmusát, gyakori nekibuzdulását. Bizalmatlan a Kecskével, álmodozását időpocsékolásnak tartja.

Bivaly-majom: Ismét szerencsés kapcsolódás a higgadt, nyugodt Bivaly és a fürge, ötletgazdag Majom között. A Bivalynak ugyanis imponá1 a Majom ta1praesettsége, társaságbeli jártassága, s az, ahogyan barátokat képes maga köré gyűjteni. A Majom sem jár rosszul, ha a konzervatív Bivalyhoz csatlakozik, megtalálja mellette azt a biztonságot és védettséget, amire szüksége van.

Bivaly-kakas: Ez a kapcsolat igen jó és tartós lehet, elsősorban házasságban. Szellemi érdeklődésük egyirányú, s hajlandók egymás hibáit, gyengéit is megértéssel kezelni. Ideális pár lehet belőlük, akik értékelik, segítik egymást, s többre is vihetik közösen.

Bivaly-kutya: Bár eléggé különböznek egymástól temperamentumban, felfogásban, ha alkalmazkodnak, ha megpróbálnak együtt élni a másik gyengéibe, hosszú távon is jó kapcsolat alakulhat ki köztük. Ezzel együtt egy életen át lehetnek kisebb-nagyobb zökkenők életükben.

Bivaly-disznó: Ismét két "nehéz" partner, s csak akkor lehet tartós a kapcsolatuk, ha egyikük vagy másikuk enged valódi vagy vélt igazából és elképzeléseiből. Mindkettő kényelemszerető, szeretik a jólétet, s mindkettő igen fontosnak tartja a hűséget, az őszinteséget. Ezeken a területeken nem lesz súrlódás közöttük. Ahol vigyázni kell: a Disznó nehezen viseli el, hogy korlátozzák szabadságában, a Bivaly viszont szeretne uralkodni e kapcsolatban. A kölcsönös megértés és türelem harmonikussá teheti házasságukat.