A SÁRKÁNY

Sárkány és a többi jegy.

Melyik évben születtél: (1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

A világ legnagyobb szívtiprói, legnagyobb kurtizánjai a Sárkány-nők, de a Sárkány-férfiak is nagyszerű szeretők. Messzemenően nagyvonalúak, főleg, ha vendéglátásról van szó. Nyíltszívűek; utolsó ruhájukat odaajándékozzák, de nem az utolsó fillérüket. Színesek, ötlet dúsak, és kiválóan értenek az ötletek megvalósításához is. Szinte egy percig sem tudnak nyugton maradni.

A Sárkány, ki nem állhatja az ostoba embereket, hajlik arra, hogy éles szavakkal ostorozzon bárkit, vagy bármit, ami nem tetszése szerint van. Véleményét nem rejti véka alá néha gorombán, durván fejti ki. Néha hiszékeny, de nagyon el tud keseredni, ha kiderül, hogy méltatlanra pazarolta bizalmát, vagy, ha valaki a méltóságában sértette meg. Ilyenkor nagyon nehezen és sokára bocsátja meg. Az érzelmeit szívesen mutatja ki, szinte mágnesként vonzza az embereket. Komoly energiatartalékai vannak, mindig készen áll arra, hogy sokat dolgozzon, akár egészen szokatlan időpontokban is, ha ezen múlik a sikere.

Többre viszik az életben, ha egy kicsit visszafogják magukat. Maguknak való emberek, általában különcök, környezetük számára kiismerhetetlenek. Sokat foglalkozik a lélekkel, az élet értelmével. Sok Sárkány ért és vonzódik a hipnózishoz. Megfejthetetlen vonzerő sugárzik belőlük, és ez sikerekhez segíti őket. Hűtlenek, nagyon nagy a függetlenségre való törekvésük. Egy Sárkánnyal való szerelem a partnernek majd nem mindig szenvedést okoz, de ezt csak később veszi észre. A Sárkányok spontánok, a bolond ötletekből soha nem fogynak ki. A Sárkány-nők hallgatnak kalandjaikról. Amibe a Sárkányok nyúlnak, arannyá válik. A szerencse nem hagyja el őket az életben. Nem kedvelik az alárendelt viszonyt, és boldogtalanok, ha mások szabják munkájukat meg. Mint főnök, a Sárkány fel tudja lelkesíteni beosztottjait, és nem nyugszik, míg nem érnek el kiemelkedő eredményeket. Hivatásában a Sárkányok odaadók, megbízható, jó kollégák. Fáradhatatlan, ha valamit el akar érni, de a számára nem tetsző munkát szívesen továbbadja. A pénzhez nem sok érzéke van. Hamar kifolyik a markából, igaz ugyanilyen gyorsan újra meg is szerzi.

Vissza a lap tetejére.


Érc-sárkány: 1940 és 2000.

Nagyon akaratos, erős, meghatározó személyiség. Rengeteg energiája van, törtető, de másokkal szemben igyekszik kínosan lelkiismeretes lenni. Realista. Tárgyszerűen fogalmaz, szókimondó, néha a durvaságig az. Ha nem értenek vele egyet, vagy nem hajlandók együttműködni vele, akkor saját utját járja, még, ha ezzel veszteséget okoz is magának. Az erkölcsi érzéke és az igazságszeretete híresen fejlett, amit környezetében levő emberek nagyra tartanak.


Víz-sárkány: 1952

Nagyon könnyen barátkozik, kicsit könnyelmű típus. Gyors az észjárása, hamar kapcsol, ritkán szalassza el a lehetőségeit. Nem jellemző rá a türelmetlenség, mint a többi sárkány jegynél, nem várja el, hogy minden azonnal megtörténjen. Megértő, mindig kész arra, hogy a gondolatait mással is megossza, mindig kész együttműködni. Jó, nagyhatású szónok és jó a humora. Fő hibája, az, hogy gyakran kalandozik el, ahelyett, hogy a munkájára, vagy arra figyelne, amit éppen csinál!


Fa-sárkány: 1904 és 1964

Gyakorlatias, képzeletgazdag személy, de túlságosan kíváncsi. Sokféle dologgal foglalkozik, egészen különleges és eredeti ötletei, gondolatai vannak. Gondolkodik, és amit kigondol, meg is csinálja, megvan hozzá a képessége. A többi sárkánynál sokkal diplomatikusabb, kevésbé durva és törtető. Üzleti ügyeit, szellemesen, gyakorlatiasan és ügyesen intézi, gyakran igen nagyvonalú. Humorérzéke fejlett, nem annyira a goromba, nyers, inkább a finom humorban van otthon.


Tűz-sárkány: 1916 és 1976

Ambiciózus típus, Igen jól fejezi ki magát, és hatalmas sikervágy él benne. Rengeteget dolgozik, lelkiismeretes, mindenki nagyra becsüli erkölcsi tartásáért, nyíltságáért. Hatalmas akaratereje, éleslátása, és egyéb tulajdonságai alkalmassá teszik arra, hogy jó vezető váljék belőle. Emellett kissé önfejű, sokszor figyelmen kívül hagyja mások gondolatait, ötleteit és érzéseit. Nagyon gyakran túlságosan távolságtartó, ami hosszú távon, nem mindig kifizetődő! Saját érdekében, jobban tenné, ha kicsit közeledne a többiekhez. Általában nagy zenebarát, szereti az irodalmat, a természetet, és a képzőművészetet.


Föld-sárkány: 1928 és 1988

Ez a típus az összes sárkány közül a legcsöndesebb. Nagyon mélyen gondolkodik, sok minden érdekli és mindig tisztában van vele mi is folyik körülötte. Céljai világosak, jól megfogalmazottak és elérhetők. Bátran számíthat mások segítségére, támogatására. Üzleti érzéke fejlett, reális, ezért gyakran igen komoly vagyonra képes szert tenni. Tehetséges szervező, de a szabályok merev, aprólékos betartásával, gyakran kicsit bürökratikusan, lassan intézi dolgait. Ezért sok üzletet elszalaszthat. Társaságban mindig szívesen látott személy, sok barátja van.


Vissza a lap tetejére

 

Sárkány és a partnerek:

Sárkány-sárkány: Az eredeti, eszes, gyakran rejtélyes Sárkányok érdekes párost alkotnak. Mégsem jönnek ki könnyen egymással, mert túl akarják szárnyalni egymást. Kapcsolatuk feszültséggel teli, ez azonban arra is jó lehet, hogy mindkettőjüket nagy teljesítményekre sarkalja. Kalandvágyuk katasztrófához is vezethet.

Sárkány-patkány: Rokonszenves pár. A melegszívű, a szerelemben simulékony Patkány megfelel a Sárkány izésének. Ha az első szenvedély a Sárkánynál már múlóban van, a Patkány érti, miként szítsa újra fel a lángot. Cserébe a Sárkány szellemi téren nyújt változatosságot, és erre a tudásszomjas Patkánynak szüksége is van.

Sárkány-bivaly: Két erős természet, egyik sem enged a maga igazából. Érdeklődésük teljesen különböző. Az elővigyázatos Bivaly nem bízik igazán a Sárkányban. Szélhámosságnak véli a Sárkány terveit, a Sárkány pedig szívesen nevet a lassú Bivalyon, és a Bivaly nem adja meg a Sárkánynak azt a csodálatot, ami nélkül a Sárkány nem tud élni.

Sárkány-tigris: Jó lehet a kapcsolat, ha képesek engedményekre. Mindkettő tüzes, sokszor meggondolatlan. Nem fognak egymás mellett unatkozni. A Tigris idealizmusát a Sárkány teljes mértékben támogatja, és okos tanácsokkal segíti. Nem mindig harmonikus kettejük kapcsolata, de többnyire jól megértik, értékelik egymást.

Sárkány-nyúl: Ez sem rossz kapcsolat. Sok tekintetben különböznek ugyan, de világnézetük azonos. A Nyúlnak imponál a Sárkány bátorsága, lelkesítő képessége. A Sárkány pedig értékeli a Nyúl őszinteségét és megbízhatóságát.

Sárkány-kígyó: Az elegáns Kígyó imponál a Sárkánynak határozott stílusa miatt. Egy szép Kígyó-no társaságában a büszke Sárkány elemében érzi magát. Mindketten élvezik az életet, szerelmük tüzes. Bonyodalmak akadhatnak kapcsolatukban, már csak azért is, mert a Kígyó hajlamos a hűtlenségre.

Sárkány-ló: Jó ízlésük és mozgékony természetük vonzó párrá teszi őket, de türelmetlenségük, alárendeltségre való képtelenségük megnehezíti együttlétüket. A Sárkány-szépség elvárja Lovától, hogy csak vele foglalkozzék, de a Ló szívesen néz új kalandok felé. Veszekedéseik rövidek, de gyakoriak.

Sárkány-kecske: Egyik sem tudja igazán, mit kezdjen a másikkal. Ha a Sárkány nagyon hevesen akarja a Kecskét meghódítani, az ijedten visszahúzódik. A Kecske becsvágya és törekvése a Sárkány számára is hasznos lehet, ha ugyan követi a tanácsait. A Sárkány a Kecske fölé helyezi magát, és lebecsüli annak képességeit. Ha mindketten arra törekednek, hogy jobban megismerjék egymást, a partneri kapcsolat mégsem lehetetlen.

Sárkány-majom: Egymáshoz illő pár, együtt sokra vihetik az életben Intelligenciájuk, másokra való hatásuk, függetlenségük és bátorságuk a Majmot és a Sárkányt sikerpárrá teszi. Szerelmük mégsem lesz igazán mély. Ez nem illik a természetükhöz, de nem is zavarja őket. Tudják, mit tartsanak egymásról, és azt is; miként jöjjenek ki a legjobban egymással.

Sárkány-kakas: Két tüzes temperamentum találkozása. Ritkán unatkoznak: Fontos, hagy anyagi vonatkozásban szót értsenek, különben állandóan vitatkoznak. A Sárkány-no szereti, ha csodálják és elkényezte tik, s ezt a Kakastól elvárhatja. Kölcsönösen ösztönzik egymást, tele vannak ötletekkel. Ha a Sárkánynak valamilyen bolond ötlete támad, a Kakas gyakorlati esze mindent helyre hozhat.

Sárkány-kutya: Nem igazán harmonikus a kapcsolatuk. Igaz, a Kutya könnyen meggyőzi a Sárkányt, de ez nem tartós, egyetlen Sárkány sem tartja a Kutyát szellemileg egyenrangú partnernek, a Kutya pedig teljes mértékben nem a Sárkány önzését. Kicsi a valószínűsége a tartós kötődésnek. A szerelemben sem találnak sok hasonlóságot egymásban, mert a Kutya hűségét a Sárkány egyáltalán nem értékeli.

Sárkány-disznó: A Disznó-nő csodálattal tekint fel az erős és tehetséges Sárkányra, a Sárkány pedig sugárzik a Disznó szerelmében. A Sárkány ilyenkor arra is képes, hogy elkényeztesse mindig jókedvű Disznó partnerét. Mindketten boldog és élvezetes együttélésre számíthatnak Gyakran jó üzleti és művészi partner kapcsolat is kialakulhat közöttük.

Készül a többi lap is…………

2000.02.03.

Vissza a lap tetejére