A Tigris

TIGRIS

(1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998)

 

A Tigrisnek szerencséje van az életben. Uralkodásra, szerelemre és pénzköltésre termett. Forradalmár, ugyanakkor született uralkodó. Szereti a veszélyt, a kockázatot, alaposan megharcol sikeréért. A nehézségek nem ijesztik el, sot élvezi, hiszen veszély, harc nélkül az élet számára nem igazán vonzó. Ez vonatkozik szerelmi életére, munkahelyén kiharcolt pozíciójára egyaránt.

A Tigris nem törik össze a sorscsapásoktól, sőt, olykor szüksége van a szenvedésekre, megpróbáltatásra, hogy Valóban megérjen. A kompromisszumok számára érthetetlenek, s nem szereti a féligazságokat, félmegoldásokat sem. Nem keresi a biztonságot, s ha nem megfelelő partnert választ, viselkedésével kétségbeesésbe kergetheti. Nem gyűjtöget, nem tervezget előre, a jelenben él, nagyvonalúan megvesz mindent partnerének, amivel örömet szerezhet. Bízik annyira erejében, hogy a jövőben, ha ennek eljön az ideje, ismét bizonyíthat, ismét vállalkozhat - és ismét győzhet. Nem egykönnyen hajtják fejüket a házasság igájába, későn választanak házastársat, s ezt is csak kényelemből teszik. A Tigrisek nehezen maradnak meg egy foglalkozásnál. Szeretik magukat több területen is kipróbálni és győzni. Ugyanakkor a Tigris vakmerősége és vezetői szerepre törekvése mögött igen sok érzékenység és hiúság húzódik meg. Szereti, ha csodálják. Sokan nagyképűnek, beképzeltnek tartják, nehezen viselik el a Tigris természetét, de o ezzel nem sokat törődik. A legtöbb Tigris jómódú, és életét életművészként éli. Talán az életben több nehézséget kell leküzdenie, mint másoknak, de ez láthatóan nem zavarja.

Optimizmusát, vakmerőségét egy életen át megőrzi s társának kell megértőn viselkedni, kalandjait elnézni, ha vele akar maradni hosszú távon. Mégis megéri, mert a Tigrisre minden tekintetben számítani lehet, ereje, tehetsége egy életen át, biztosítja családja biztonságát.

Tigris-tigris: Ha e két szülött kapcsolódik vagy életre szóló összefogás lesz az egész világgal szemben, vagy állandó harc bizonytalan kimenettel. Másképp nem is lehet, ha e két uralkodó természetű ember találkozik. Még ha mégoly jól alakul, is, együttélésük, hosszú távon nem lesz zavartalan: időről időre heves robbanások rázzák meg otthonukat. Az egy életen át tartó kapcsolathoz mindkettőjüknek jó idegekre van szükségük.

Tigris-nyúl: Ez a kapcsolat látszólag halálra ítéltetett, hiszen az erő és bátorság áll szemben az óvatossággát és csúfolódással. Ezek az ellentétek idegölő összetűzésekhez vezetnek. De a Nyúl ért hozzá, miként hízelegjen a Tigrisnek, aki ezt igen értékeli. Szerelmi kapcsolatban tartós lehet a harmónia, de a Nyúl egy életen át nem érezheti magát biztonságban, és folyton aggódik a Tigris harciassága, veszélykeresése, változékonysága miatt.

Tigris-sárkány: Itt két egyenrangú partner találkozik, jóllehet különböző a természetük. Az okos Sárkányra hallgat a Tigris, kivált, ha az úgy tálalja fel ötleteit, hogy végül a Tigris elhiszi, hogy o találta ki ezeket. A Sárkány ereje és a Tigris lendülete, vakmerősége remek párost képez belőlük. Igen jó és harmonikus lehet szexuális kapcsolatuk is.

Tigris-patkány: Két temperamentumos ember. Lehet közöttük ellentét bőven hiszen a Tigris hajthatatlan és merész, a Patkány óvatos és fondorlatos a Patkány a no, a kapcsolat jól alakulhat, de ehhez az szükséges, hogy hízelegjen társának, legyezgesse hiúságát. A Tigris-no viszont egyáltalán nem illik a Patkány-férfihez, kevésnek tartja magához, s legfeljebb kihasználja saját céljaira annak szorgalmát. A Patkány-férfi csak szenved ebben a kapcsolatban.

Tigris-bivaly: Ez a kapcsolat lehet tartós, a Bivalyt a Tigris vakmerősége, bátorsága, kockázatvállalása ingerültté és nyugtalanná teszi őt Megpróbál változtatni rajta, de kevés sikerrel. A Tigris sem nyer ebből kapcsolatból és a Bivaly számára nem szerencsés választás.

Tigris-kígyó: Ismét két ellentétes szülött találkozik, s e kapcsolatból sem sülhet ki sok jó. A ravasz Kígyó céljait legtöbbször kerülő úton éri el, a Tigris viszont vakmerőn rohan az általa elképzelt útvonalon. A Kígyó, számító, hideg, a Tigris nagyvonalú és őszinte. E kapcsolat a Kígyó számára jó lehetőségeket kínál, bár idővel terhére lesz az egyenrangú partner, s hasonlót érez idővel a Tigris is. Íme, két egyenrangú egyén, akik másmás felfogásúak, személyiségük miatt alkalmatlanok az együttélésre.

Tigris-ló: A Ló a Tigris egyik legjobb partnere lehet. Elég sok közöttük a hasonlóság, bár van ellentétes vonásuk is boven. De a Ló jellembeli tulajdonságai megfelelnek a Tigrisnek, s még a tanácsait is elfogadja, a Ló pedig megérti a Tigrist, nem zavarj a annak temperamentuma, s nem tagadj a meg tole azt a csodálatot sem, amire a Tigrisnek szüksége van.

Tigris-bak (kecske): Ez a kapcsolat diszharmonikus, alaposan meg kell gondolniuk, érdemes-e egyáltalán kötődniük egymáshoz. Az óvatos Kecske és a féktelen Tigris nem összeillő pár. A Kecske ingerültté teszi a Tigrist, és ez előbb-utóbb robbanáshoz vezet. Két teljesen ellentétes személyiség, akik a legjobb akarattal sem illenek egymáshoz.

Tigris-majom: Ennek a kapcsolatnak sem jósolhatunk zavartalan jövőt. Bár a Tigris humorérzéke jó, a Majom humorát és intrikus lényét egy idő után mégis terhesnek fogja érezni. Ha az okos Majom belátja ezt, és több empátiával viseltetik társa iránt, együttélésük harmonikus lehet. A Majom azonban nehezen lesz úrrá alaptermészetén. Mégis, ha a kapcsolatban a Majom a nő, és a Tigris a férfi, akkor vidámságával, bájával, eszével megtarthatja, sőt magához láncolhatja partnerét. Ellenkező esetben ez nehezen képzelhető el.

Tigris-kakas: Tartósan és kölcsönösen kikezdik egymás idegeit. Mindketten hajlamosak a hűtlenkedésre és arra, hogy túlbecsüljék önmagukat. Vezető szerepre törekednek, s ez állandó súrlódáshoz vezet. Szexuális kapcsolatuk igen, jó lehet, de ha nem tanulnak meg egymás mellett élni, partnerük jó tulajdonságait megbecsülni, ez is kevés lesz a tartós együttéléshez.

Tigris-kutya: Ez egy minden területen jó társulás lehet. A megbízható, hűséges kutya képes azonosulni a Tigris ideáljaival, céljaival. Igaz, a Tigrisé a vezető szerep, de hajlandó elfogadni a Kutya tanácsait is, és jól teszi. Ez a kapcsolat jó a Kutya számára is, mert önbizalmat merít belőle. A Kutya hűséges a szerelemben, s ezzel a Tigrisnek jó támasza lehet egy életen át.

Tigris-disznó: Ez is jó kapcsolat, jóllehet a két szülött sok mindenben ellentétes egymással. A Tigris imponál a Disznónak, a Disznó hűsége, állhatatossága pedig a Tigrist fegyverzi le. Szexuális területen egy idő után felborulhat a harmónia. A szenvedélyes Tigris számára a Disznó becsületes őszinte ám kissé unalmas érzései kevésnek bizonyulhatnak.